Bu Sayfa bas

Bilimsel Eserlerim

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hakkikazaz.info/bilimsel-eserlerim/

Diğer Yayınlar

I.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. Bilim Kurulu. 29 Eylül – 2 Ekim 2005 Bodrum / Türkiye. Kardiyoloji Kış günleri Toplantısı. “Arterial Revaskularizasyon” konulu konuşma. 4 Mart 2006 İstanbul. II.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. Bilim Kurulu. 20 – 24 Eylül 2006 Bodrum / Türkiye. XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde Periferik Venöz Yetmezlik Hastalarında Yaklaşım konulu …

Sayfaya bak »

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Sarıosmanoğlu N., Oto Ö., Hazan E., Uğurlu B., Açıkel Ü., Kazaz H., Berber B., Saydam N., Dereli N. Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypass sistemlerinin komplemen aktivasyonu yönünden karşılaştırılması. XII Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16 – 20 Ekim ; Antalya: 1996. E2. Oto Ö., Açıkel Ü., Hazan E., Silistreli E., Çatalyürek H., Sarıosmanoğlu N., …

Sayfaya bak »

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Sarıosmanoğlu N, Oto Ö, Yücesoy M*, Bahar H, Hazan E, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H. Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner sistemlerin kompleman aktivasyonu yönünden karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 5 (3) ; 164 – 170: (1997). D2. Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Karabay Ö, Çatalyürek H, Silistreli E, …

Sayfaya bak »

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Sarıosmanoğlu N., Oto Ö., Hazan E., Uğurlu B., Açıkel Ü., Kazaz H. The coprasion of complement activation between heparin coated and non-coated cardiopulmonary by-pass system. – 9 th. Anual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 20 – 23 Oct. ; Tel-Aviv Isreal: 1996. B2. Sarıosmanoğlu N., Hazan E., Oto Ö., Açıkel …

Sayfaya bak »

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Oto Ö, Hazan E, Okutan H, Olgun N, Uysal KM, Kargı A, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H. Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing’s sarcoma. Journal of BUON 3 ; 269 – 72: 1997 A2. Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Metin K, Kazaz H, Oto Ö. Intrapericardial diaphragmatic hernia and atrial septal defect in adults. …

Sayfaya bak »

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Sayfaya bak »